תקנון החנות

הקדמה

 1. החנות מופעלת ע”י אוקטגון זוקא בע”מ שמספרה 516492261 ומשמשת כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים ע"י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 2. רשאים לרכוש בני 18 ומעלה, בעלי תא-דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.
 4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים. עצם רכישת מוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את התקנון, הבין אותו והסכים לו.
 5. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג ע"פ הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 6. הרכישות בכרטיסי אשראי באתר מאובטחות באמצעות טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם, העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL הניתנת לפענוח רק באמצעות הגורמים המורשים לכך.

מכירות - כללי

 1. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות בדרך קלה, מהירה ונעימה, במחירים אטרקטיבים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל.
 2. בעלי החנויות, בתי העסק ומפעיליהם (להלן: “הספקים") מציעים בחנות מוצרים ושירותים למכירה במגוון רחב של אפשרויות.
 3. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיסי אשראי אשר תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי או באמצעות PayPal.
 4. גלובלסנס טיטאנס בע"מ שומרת את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת שתחפוץ וכן לשלול זכות רכישה בחנות הוירטואלית על פי שיקול דעתה.

שיטת המכירה בחנות

 1. לאחר ביצוע הזמנה, נציגינו יצרו עמכם קשר באמצעות טלפון או דואר אלקטרוני כדי לוודאות את פרטי ההזמנה שהוזנו במערכת בעת ביצוע ההזמנה.
 2. הזנת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה" לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 3. לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי ההזמנה, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.
 4. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות PayPal או כרטיס האשראי שמספרו יימסר ע"י הלקוח כפי שצוין בסעיף 2 .
 5. הפרטים כפי שהוזנו ברישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת.
 8. בעלי החנות ובית העסק המפעיל (להלן: “הספקים") יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות, מחירו, זמן אחריות, זמן אספקה וכד'.

ביטול עסקה

 1.  ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 (להלן: “החוק").
 2.  ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות הדואר האלקטרוני הישיר של החנות או בפקס לחנות תוך בדיקת קבלתו.
 3.  במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם, בהתאם להוראות החוק.
 4.  אם סופק המוצר לקונה חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים על הלקוח בעצמו. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, סגורה ושלמה ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא כאשר לא נעשה שימוש במוצר.
 5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי טיפול ומשלוח גם אם טרם יקבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
 6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו ו/או הורכבו.
 7. החנות רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  1.  נפלה טעות קולמוס, בין אם בתיאור המוצר ובין במחיר המוצר.
  2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית בזמן הרכישה של הגולשים באתר.
  3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה,איבה,טרור ו/או כל דבר אחר שלא בשליטת החברה אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
 8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה בעת ביצוע ההזמנה.
 9.  במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספר לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תעשה בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בעת ביצוע ההזמנה או בטלפון.
 10. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתו או נזק מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.
 11. גלובלסנס טיטאנס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל מכירה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה גם לאחר סיום הרכישה במקרים הבאים:
  1.  הזמנה של מספר רב של מוצרים מאותה קטגוריה.
  2.  במידה והחברה סבורה כי המוצרים מתעתדים להימכר לצד שלישי.

אספקת המוצרים

 1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, אופן המשלוח ע"י דואר רשום, לכתובת כפי שהוקלדה בעת רכישת המוצר, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעים הקיימים.
 3. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
  2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לליצור ו/או הובלת המוצרים.
  3.  כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
 4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
 5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי 
עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח

 1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר אלא אם נאמר אחרת.
 2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

שירות לקוחות

 1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אלינו ובמקרים בהם איננו יכולים לעזור נפנה אל נציג מטעם הספקים.
 2. לפרטים ובירורים נוספים ניתן לפנות אל שרות הלקוחות ע"י הדואר האלקטרוני: info@titans.global או במספר טלפון 055-500-1800.
 3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אמינות

 1. אנו חברת גלובלסנס טיטאנס בע"מ מודעים לרגישות הכרוכה בהפעלת אתר מכירות באינטרנט ולכן אנו מקפידים לנהל את המכירות באתר בצורה בטוחה, זהירה ואמינה תוך כדי תיעוד מלא של כל המכירות המתבצעות באתר.

אבטחת מידע

 1. החברה נוקטת באמצעי הזהירות כדי לאבטח כמה שיותר את כל המידע, כמו כן העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL המתקדמת אשר שומרת את כל הפרטים באופן מוצפן והבטוח ביותר.
 2. במקרים אשר אינם בשליטתה של החברה כתוצאה מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיכרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאת החברה.
 3. החנות מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר.

כללי

 1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי הרכישה והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך מכירה.
 2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החנות.
 3. המוצרים של החברות המופיעות באתר הינן באחריות הבלעדית של הספקים, אלא אם נכתב אחרת, על המידע על המוצרים, טיבם, איכותם נמסרו ע"י הספקים ולכן נמצאים באחריותם הבלעדית של הספקים.
 4. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורים. יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורים השונים תמיד תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
 5. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא ע"פ תקנון זה
 6. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר. אחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
 7. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .
 8. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
 9. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובחנות הוירטואלית הינה רכושה הבלעדי של גלובל סנס טיטאנס בע״מ. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בתכני האתר בכל דרך אחרת אלא אם ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החברה.
 10.  רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 11. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החנות ו/או הספקים.
עגלת קניות